۱۶۰ نکته درباره زنبور عسل

۳,۵۰۰ تومان

🔶 ۱۶۰ نکته درباره زنبور عسل | فهرست :
🌟 1. نحوه پرورش زنبور
🌟 2. نحوه نگهداری عسل
🌟 3. مراقبت صحیح از کندو

زنبورهای عسل در کندوها زندگی می کنند. معمولا سه عضو اصلی در کندو زنبورها وجود دارد، مکله ها، کارگران و زنبورهای نر.

زنبور عسل بسیار کوچک است و در انواع رنگ های گوناگون وجود دارد. زنبورهایی که عسل تولید می کنند، در حال حاضر در سراسر جهان در دسترس هستند.

زنبور عسل با سرعتی حدود ۲۴ کیلومتر در ساعت در جستجوی شهد و گرده گیاهان سفر می کند.

زنبورهای عسل برای تهیه ۴۵۰ گرم عسل، از ۲ میلیون گل شهد جمع آوری می کنند.

زنبورهای عسل با رقصی به نام “زبان رقص”، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

زنبورهای نابغه، به وسیله زبان رقص اطلاعات بهترین منابع غذایی را به اشتراک می گذارند.

زنبورهای نر در هیچ کاری مشارکت نمی کنند، و تنها کار آن ها جفت گیری با ملکه است.