لیست نمایندگی مجاز شرکت آسان موتور

۵,۵۰۰ تومان

🔷 آسان موتور | ليست نمايندگی مجاز شركت آسان موتور | بخش خودرو PDF :

🌟 1- شركت آسان موتور چه جایی هست ؟

🌟 2- آدرس دقیق نمايندگي هاي مجاز شركت

دسته:

شرکت آسان موتور در سال ١٣٨۵ و با شروع مجدد وادرات خودرو فعالیت خود را آغاز کرد
با تلاش برای گرفتن مجوز های مربوطه سرانجام در سال ١٣٨٨ بهترین خودروهای هیوندا با استانداردهای اروپایی به این شرکت اضافه شد

در این جا لیست نمایندگی های مجاز این شرکت آورده شده تا از اشتباه و سواستفاده برخی افراد جلوگیری کنیم