اندیشه های یک مغز بزرگ

۵,۰۰۰ تومان

🔷 انديشه های يک مغز بزرگ | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- تاريخ زندگي

🌟 2- خدا و شما

اندیشه های یک مغز بزرگ | پروردگار و هستی فکرهای کوچک و دنیای بزرگ مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی دیدگاه‌های فلسفی موریس مترلینگ ـ فیلسوف معاصر بلژیکی ـ است درباره‌ی خدا، انسان و جهان و موضوعات متفرقه‌ی دیگر. در بخشی از گفته‌های او با عنوان ‘هیچ’ آمده است:

‘وجود نیستی (هیچ) فقط در یک صورت ممکن است و آن هم در صورتی است که وجود داشته یعنی هستی و همه چیز باشد’. در پایان نیز موضوع مکالمه‌ی نویسنده با ارواح، آمده است.