جذب ثروت با برگ بو

۱۱,۵۰۰ تومان

🔷 تکنیک جذب ثروت با برگ بو | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- نحوه استفاده از برگ بو براي ثروت

🌟 2- برگ بو و رازهاي ثروت

🌟 3- تکنیک کاربردی و تاثیرگذار در جذب پول و ثروت

تکنیک جذب ثروت با برگ‌ بو | برگ بویی تهیه کنید و به صورت افقی روبروی خود قرار دهید و روی آن به صورتیکه برگ نشکند *۳* بار عدد *۸* را به انگلیسی که مشابه با علامت بینهایت هست رو بنویسید

برای تاثیرگذاری بیشتر هنگام نوشتن روی برگها از رنگ …..