چگونه موفق شوم ؟ (با تکنیک ساده اما تضمینی)

۱۲,۵۰۰ تومان

🔷 چگونه موفق شوم ؟ تكنيك ساده اما تضمينی | موفقیت | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- ليست كارهاي عقب افتاده

🌟 2- اصول و تكنيک ليست نويسي كارها

🌟 3- کسب موفقيت

در ستون اصلی باید اولویت هر کار نیمه کاره را بیان کنیم. خب، چطور ؟ اولویت در حقیقت » نظم ترتیب انجام کارهاست « این که چه کاری را قبل از چه کارهای دیگری انجام دهیم بر اساس اولویت آن تعیین می شود.

برای مثال اگر باک بنزین من خالی شده و هر لحظه ممکن است ماشین بایستد، اولویت اول من آن است که هرچه زودتر قبل از هر کاری خودم را به پمپ بنزین برسانم، آیا زدن بنزین کار مهمی است ؟

البته که نه ، ولی آیا کاریست فوری؟ صد البته . پس کارهای کم اهمیت به راحتی می توانند به اولویت اول ما تبدیل شوند اگر مواظب فوریت آن ها نباشیم.

خب حالا شما بر اساس میزان فوریت و اهمیت هر موضوع و نظر نهایی خودتان اولویت کارها را تعریف کنید و چون ممکن است همزمان چند اولویت اول و چند اولویت دوم داشته باشید می توانید اولویت هایی را به C ،B ،A تقسیم کنید