دعای سود سرشار در کسب و کار | دعا سود در معامله

۳۱,۵۰۰ تومان

🔷 دعاي سود سرشار در كسب و كار | دعا سود در معامله | بخش مذهبی PDF :

🌟 1- دعاي افزايش سود كسب و كار

🌟 2- آیات قرآنی

🌟 3- تعداد تکرار دقیق هر آیه و دلایل خواندن آن

دسته: