دعای رفع گردن درد

۱۲,۵۰۰ تومان

🔷 دعای رفع گردن درد | بخش مذهبی PDF :

🌟 1- حديث امامان

🌟 2- دعاي درمان گردن درد

دسته:

دعای رفع گردن درد | اهمیت دعا درمانی امام صادق ع فرمودند: ملتزم به دعا باشید چرا که درمان هر دردیست، زمانی که دعا میکنی چنان دعا کن که حاجتت را حاضر ببینی