درمان درد گردن با یوگا

۹,۵۰۰ تومان

🔷 درمان درد گردن با يوگا | درمان درد گردن | بخش ورزشی PDF :

🌟 1- چاكرا ها

🌟 2- تنفس در يوگا

🌟 3- درمان درد گردن به وسيله يوگا

دسته: