تکنیک ثبت نام در پادا

۳,۵۰۰ تومان

🔷 سامانه پادا | تكنيک ثبت نام در پادا | بخش دانش آموزی PDF :

🌟 1- آشنایی و راهنمایی مراحل ثبت نام

🌟 2- شرايط كساني كه بايد ثبت نام كنند !!

دانش‌ آموزان میان پایه، در صورتی که در همان مدرسه‌ ی سال پیش درس خواندند، بخواهند به پایه بالاتر بروند نیازی به ثبت‌ نام ندارند و به صورت خودکار این ارتقای پایه برایشان اعمال می شود..

تعدادی از دانش‌ آموزان میان پایه به دلایل مختلف، چون تغییر محل سکونت، مدرسه تحصیل خود را تغییر می‌ دهند که این گروه باید در سامانه پادا ثبت‌ نام کنند و به همین دلیل در حال حاضر ثبت‌ نام برای میان‌ پایه‌ ها در سامانه پادا بالا نیست و منحصر به دانش‌ آموزانی است که مدرسه‌ شان را تغییر داده‌ اند.