ترفند جدید مخفی کردن آنلاین بودن در تلگرام

۳,۵۰۰ تومان

🔷 ترفند جدید مخفی کردن آنلاین بودن در تلگرام | بخش تکنولوژی PDF :

🌟 1- مراحل انجام مخفي كردن آخرين زمان آنلاين بودن

🌟 2- نكات مهم